Trä - Fakta och information om Trä
Trä

Trä

Trä, detta fantastiska miljövänliga och förnybara material som kan användas från att bygga hus och flygplan i till att göra golv eller möbler av. Trä har i alla tider varit människans främsta material som använd till vagnar, båtar och att skapa värme med i öppna eldar, kakelugnar och braskaminer. Utan att använda trä hade människans utveckling aldrig kommit i gång och träet och virket har trots modernare material som metall och plast fortfarande en unik ställning i det moderna samhället.

Trä kommer från skogen efter avverkning och kan sågas och hyvlas till plankor, brädor och andra trävaror som ha stor användning inom många industrier. Några av att de områden där träet kommer till nytta eller rent av där trä är den viktigaste beståndsdelen i produkten är:

Nyttan med trä
 • Timmer och stockar
 • Golv som trägolv, parkettgolv men även laminatgolv
 • Möbler
 • Virke som sågar, hyvlat eller spåntat trä
 • Limträbalkar för att hålla uppe takkonstruktioner
 • Vackra båtar av trä
 • Tidiga flygplan byggdes av trä och världens största flygplan tillverkades i trä
 • Tillverka träpellets av sågspån för att elda i pelletspannor
 • Ved för värme i braskaminer och kakelugnar
 • Att elda med i pannor som pellets eller i braskaminer och kakelugnar som ved
 • Energiskog i form av t.ex. poppel
 • Mila träkol för att användas i grillar och ge värme
 • Tillverka papper av för tidningar, skrivpapper
 • Kartonger tillverkas av trä
 • Vackra träskålar
 • Höghus kan byggas av trä
 • Vindkrafttorn har tillverkats av trä


Utveckling av trä och träets användning

I början använde människan bara träet i sin grundform som träpåkar, för att täcka ingången till grottan med trä och grenar. Ett stort framsteg var när människorna lyckades gör upp eld genom att gnida trästycken mot varandra vilket ledde till att köttet kunde tillagas som innebar att mycket mer näring kunde tas upp från maten och fler barn kunde överleva. Utan trä skulle människan varit under stenåldersliknande förhållanden.

Genom att bearbeta träet lite gran kunde nya verktyg och redskap formas och användas för att skapa välstånd och välbehag. Trä användes t.ex. som skaft på stenyxor eller spjut.

Trä för att förbättra livet

Bygga med trä

När människan skapat stenyxor av trä, sten och träfibrer eller djurskinn som rep för att hålla kvar stenen vid träskaftet kunde hon börja forma nya redskap och träföremål. Dessa användes i praktiska syften som att holka ut en trädstam för att göra en båt eller tillverka flis för att lätt göra upp eld.

Efter några tusen år hade trätekniken utvecklats så annat människor kunde göra träkol av trästammarna vilket ger en betydligt högre tempratur som möjliggjorde smältning och bearbetning av järn och andra metaller.

Trä som byggnadsmaterial

Träet kunde då börja bearbetas på nya sätt och enklare formas till husdelar i form av korsvirkeshus, tillverka dörrar och portar av trä men också enkla träkärror för att frakta föremål. Förutom trähus, som funnits under lång tid, har träet används till att göra spångar, enkla träbroar, kyrkor men väldigt mycket redskap eller material så som trärör för att leda vatten eller stånggångar av trä för att leda energi.