Trä - Fakta och information om Trä


Bra info och länkar om trä

Länkar om trä

Eftersom trä är ett så användbart och viktigt material i samhället finns det mycket information om trä och hur träet kan användas. De flesta informationssidorna om trä handlar om ett användningsområde eller en typ av trä eller träslag och nedan hittar du allt du behöver veta om trä, timmer, virke, trävaror och träkonstruktioner men även träets alla användningsområden.

Allmän information om trä

Nedan hittar du bra länkar om allmän träinformation och vad trä kan användas till.Om trä som byggnadsmaterial

Trä är ett klassiskt byggnadsmaterial som aldrig går ur tiden. Här hittar du länkar om trä och träbyggnationer.

Tidningar om trä

Mer om trä

Tidningar tillverkas av massaved som är sämra och tunnare träråvara. Denna massaved mals och processas till pappersmassa som sedan torkas och pressas i en pappersmaskin. Tidningspappret går över till tryckpressarna som trycker text, bilder och figurer i tidningarna vilka därefter beskärs, häftas ihop och buntas samman.

Länkar om tidningar och tidningstillverkning finns nedan.Om papper av trä

Papper kan man tillverka på olika sätt men nästan allt papper i dagen samhället, tidningspapper, skrivpapper eller omslagspapper är tillverkat i trä. Det finns flera tidningar som handlar om papper, trämassa och pappersmassa.