Trä - Fakta och information om Trä
Timmer

Timmer eller timmerstockar är benämningen på träd som sågats ner och kapats upp i stammar eller stockar. Timret kan vidareförädlas till olika former av virke som byggnadsvirke, konstruktionsvirke eller snickerivirke. Finns det något vackrare än en stuga eller ett Attefallshus tillverkat att timmerstockar.

Den största delen av timret kommer vid slutavverkning av skogsområden när de stora träden tas om hand men det ger begränsat med timmer vid en gallring i skogen.

Det finns flera olika typer av timmer både när det gäller kvalité men även när det gäller typ av timmer. De mesta av timret i Sverige kommer från gran och tall. Normalt klassat timmer och stockarna in i:

Timmer
 • Grantimmer
 • Talltimmer
 • Lövtimmer
 • Klentimmer
 • Kubb


Grantimmer

Grantimmer är timmer från granen som har en längd av 3.1-5.6 meter. Tjockleken på grantimret ska vara minst 16 cm i en tunna änden och minst 31 cm i den tjocka änden.

Grantimmer klassas in i 4 olika klasser den klass 1 är det timmer som värderas högst.

 • 1 - Kvistfritt timmer men lämpligt till snickerivirke
 • 2 - Timmer med en del kvistar och passar till golvbrädor eller till panel
 • 3 - Konstruktionsvirke med bra krav gällande hållfasthet och formriktighet
 • 4 - Timmer som passar till virke för engångsemballage och motsvarande

Talltimmer

Talltimmer, eller furu, är timmer från trädet tall med en längd av 3.1-5.6 meter. Tjockleken på talltimret ska vara minst 14 cm i en tunna änden och minst 31 cm i den tjocka änden.

Talltimmer klassas in i 5 olika klasser den klass 1 är det timmer som värderas högst.

Talltimmer
 • 1 - Kvistfritt timmer men lämpligt till snickerivirke
 • 2 - Timmer med en del kvistar och passat till möbler, till finsnickerier
 • 3 - Timmer lämpligt till fönster och dörrkarmar till byggnadssnickerier, till exempel dörr- och fönsterkarmar
 • 4 - Enklare byggnadsvirke eller konstruktionsvirke
 • 5 - Timmer som passar till virke för engångsemballage och motsvarande

Lövtimmer

Lövtimmer används mest till finsnickerier och möbler där timmer och virke av hög kvalité efterfrågas. Lövtimmer betingar också ett högre eller betydligt högre pris jämfört med gran och furu.Klentimmer

Klentimmer är timmer från gran eller tall som ha en diameter av minst 12 cm i toppen och minst 20 cm där den är som tjockast. Klemtimret har en längd av 3.1-5.6 meter.

Kubb

Kubb är kortare timmer från gran, tall men även lövträd som bok. Kubben har en längd av 2.0-3.0 meter Dimensionen på kubb brukar överstiga 20 cm på det tunnaste stället.