Trä - Fakta och information om Trä


Trä istället för stål

Trä eller stål?

Trä är ett levande och flexibelt material som passar till väldigt mycket och kan ersätta stålkonstruktioner i många fall. Trä kan användas för att bygga trätorn till vindkraftverk och alla har väl åkt Sveriges bästa berg-o-dalbana, Balder på Liseberg som är gjord i trä.

Brandsäkerhet

Trä har nackdelen att det kan brinna men att använda t.ex. en limträbalk i taket behöver inte vara sämre ur brandsäkerhetssynpunkt är att använda en stålbalk. Limträbalken klarar höga temperaturer under lång tid innan den har brunnit upp så mycket att den knäcks av. En stålbalk brinner inte som träet men höga temperaturer gör balken mjuk vilket får till följd att taket ändå kollapsar.Brobyggnad

De första broarna över bäckar och åar byggdes av trä och en klassisk bro är regnbågsbron i Jinze i Kina. Vissa större broar ersattes senare av stenbroar och under 1800-talet konstruerades många fackverksbrobar av stål och brobyggandet Golden Gate-bron i San Fransisco var en milstolpe hällande hängbroar i stål.

Under en period var broar i trä något omodernt och förlegat. Senare tid har många större broar byggts i trä, även för biltrafik.

Stål är ofta men inte alltid en bättre lösning för broar än trä.