Trä - Fakta och information om Trä
Virke

Virke - Trä

Virke är trä som kommer från timmer och har delvis processats. Detta kan vara sågat virke som gått igenom ett sågverk sågats till normala konstruktionsdimensioner baserade på tum-storlek. Virke består endast av rent trä.

De olika former av virke som pratas om inom träkonstruktion och i byggvaruhandlen är:

 • Byggnadsvirke - Virke som ha grov ytstruktur som inte alltid är helt rakt
 • Konstruktionsvirke - Mer formriktigt virke som används för bärande konstruktioner
 • Snickerivirke - Finare virke av lövträd som kassar för finsnickerier
 • Gagnvirke - Virke som kan förädlas ytterligare
 • Trallvirke - Tryckimpregnerat virke i dimensioner på bredd och tjocklek som kassat rill trallbyggnadtion
 • Trävirke - Som är liktydigt med begreppet virke

Byggnadsvirke

Byggnadsvirke är den vanligast formen av virke som finns i alla byggvaruhus och som snickaren använder vi husbyggnationer. Byggnadsvirke finns i formerna:

 • Hyvlat virke som ha sågats först och hyvlats på någon eller alla sidorna efter sågning
 • Sågat virke som efter sågning lagts på virkespallar för vidare försäljning
 • Byggnadsvirket har många undergrupperingar som t.ex. spont, råspont (ej hyvlat), råplan (hyvlat på en sida), träpanel, fjällpanel, brädor m.m.  Konstruktionsvirke

  Konstruktionsvirke

  Konstruktionsvirket, är finare är byggnadsvirke, som används för bärande konstruktioner som väggar, tak eller under golv. Av konstruktionsvirket kan man bygga takstolar, bärlinor eller används som träreglar i golv och väggar.

  Konstruktionsvirket klassas också beroende på dess kvalité i klasser C14 - C40 för värdena anger böjstyvheten. Konstruktionsvirke levereras i många olika fördefinierade dimensioner med tjocklekar på träet på 1,2 eller 3 tum och bredder i hela tum från 2 till 9 tum. Eftersom konstruktionsvirket har planhyvlats efter sågning till hela tum så har träet lite mindre dimension i mm räknat än motsvarande tum-dimension. T.ex. är en två-tum-fyra-regel 45 x 90 mm och en två-tum-åtta ett konstruktionsvirke med dimensionen 45x190 mm.

  Det största konstruktionsvirket har dimensionen två-tum-nio vilket innebär måtten 45x220 mm. Dessa konstruktionsvirken brukar förekommer mestadels i längder på upp till 3.6 meter och med lite tur kan det finnas något längre. Vid behov av större dimensioner eller längre virke används istället limträ eller limträbalkar.  Snickerivirke

  Virke

  Snickerivirke är ytterligare lite finare än byggnadsvirke eller konstruktionsvirke. Snickerivirket är mer formriktigt virke, ofta kvistfritt och är av bättre träslag än furu, normalt lövträd.

  Ett snickerivirke behöver inte vara hyvlat utan kan även vara i formen av plank som har kvar trädets yttre form men utan bark. Snickerivirke är inte så enkelt att få tag i på de större byggvaruhusen även om de kallar både konstruktionsvirke eller byggnadsvirke för snickerivirke i bland.

  Lättast att hitta dessa är att besöka en möbelsnickare som ofta köper in snickerivirke.

  Gagnvirke

  Gagnvirke är en benämning på virke som är av den dimensionen och kvalitén att de ka sågas, hyvlas eller på annat sätt bearbetas för att sedan säljas till ett högre pris. Detta kan vara t.ex. virke avsett för massaved, tillverkning av slipers och stolpar eller enkelt timmer.