Trä - Fakta och information om Trä






Limträbalkar

Limträbalk

Limträ består av lameller eller stavar av konstruktionsvirke som fogats samman med lim. Dessa stavar brukar vara virke vad dimensioner på cirka 2-tum eller 45 mm.

Fördelar med limträ

Genom att tillverka limträ av konstruktionsvirket går det att tillverka betydligt större dimensioner av trä han var det ursprungliga trädet medger. En annan fördel är att man får mycket mer formstabilt och sprickfritt trä genom att flera olika bitar med olika fiberstrukturer fogats samman.

Limträet blir också starkare än motsvarande virke av homogent trä vilket är mycket positivt. Risken att en del av ett virke är klenare är stor för konstruktionsvirke vid t.ex. kvistar men när man använder flera olika bitar för att foga samma dessa minskar risken att alla dåliga träbitar hamnar på samma ställe.

Dessutom, tvärt emot var många tror, så går inte limträet sönder i limfogarna eftersom de är starkare än själva träet. En annans sak med limträbalkar som är okänd är att limträbalkar är starkare än en en stålbalk med motsvarande vikt.



Utveckling av limträ

De första limträbalkarna började användas under andra halvan av 1850 i England. Dessa limträkonstruktioner användes mycket fr järnvägsstationerna eftersom ett stort problem var korrosion på stålbalkarna eftersom de utsattes för ånglokens vattenånga.

Det dröjde dock fram till 1906 innan limträet tog riktigt fart då tysken Otto Hetzer patentera sina unika limträkonstruktioner på det revolutionerande sättet att tillverka limträ, kallat Hetzer Binder.

De första limträkonstruktionerna började dyka upp på järnvägsstationer under 1920-talet i Sverige och Centralstationen i Stockholm är av limträ. Under 1940-talet började också väderbeständigt lim användas till limträbalkarna vilket möjliggjorde konstruktioner med limträ utomhus.

Användningen av limträ

Limträ används till väldigt mycket och det är snarare idéerna som sätter begränsningarna än själva limträet. Några av alla de användningar som limträ har används till är:

Limträbro
 • Limträpanel
 • Limträtrall
 • Limträstockar
 • Takstolar
 • Limträbalkar i skolor,
 • Limträbalkar för fotbollshallar
 • Limträbalkar i ridhus
 • Limträbalkar i ishallar
 • Limträbalkar i hotell
 • Limträbalkar för kyrkor
 • Limträbalkar i museum
 • Limträ i brokonstruktioner
 • Järnvägsstationer
 • Vindkrafttorn

Stora limträkonstruktioner

Även om största standardstorleken för limträbalkar är dryga 12 meter långa, 215 mm breda och ungefär 600 mm höga gör det att tillverka mycket större limträbalkar. De största limträbalkarna som används är omkring 60 meter långa och 2 meter höga.

De största limträbalkarna specialbeställs och tillverkas efter kundens önskemål.

Brand i limträbalkar

Många anser att träkonstruktioner är mycket sämre än stål eftersom trä kan brinna. En limträbalk är hur brandsynpunkt inte sämre än en stålbalk. Om en stålbalk eller limträbalk utsätts för 1000°C under lika lång tid börja limträbalken att brinna men det långsamt och det dröjer innan kärnan brister.

Stålbalken blir dock varm rakt igenom nästan direkt men börjar inte brinna utan mjuknar mycket vilket gör att balken och taket kollapsar snabbar jämfört med limträbalken.

Mer information om limträ och limträbalkar

Det finns en del riktigt bra information om limträ, limträbalkar och konstruktioner i limträ. Den allra bästa information hittar ni på:

Limträ


Bra leverantörer av limträ och limträbalkar

Det finns några stora svenska leverantörer av limträ och limträbalkar för konstruktion av takstolar, träbroar och mycket annat. Dessa tillverkar gör också annat i limträ så som Limträskivor, limträpanel, limträtrall.

De bästa leverantörerna av limträ är: